Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή είχε η εκδήλωση του Σημείου με θέμα «Η εξερεύνηση της Μνήμης - Μιλώντας για το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο: Διαθεματικές προσεγγίσεις», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/1/2021.

Κατατέθηκαν απόψεις από τους ομιλητές και άλλους εκπαιδευτικούς που μετέφεραν τη βιωμένη εμπειρία της σχολικής τάξης, τις δυσκολίες, τις επιφυλακτικές ή και αρνητικές αντιδράσεις κάποτε εκπαιδευτικών, διευθυντών και μαθητών. Ακούστηκαν πολλές ιδέες και διδακτικές προτάσεις, ενώ πλούσιο ήταν και το εκπαιδευτικό υλικό και οι πηγές που αναφέρθηκαν για να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία.

Από όλες τις πλευρές τονίστηκε πως η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος χρειάζεται διαθεματική, ολιστική προσέγγιση και είναι συνυφασμένη με την δυνατότητα της εκπαίδευσης να διαμορφώνει στάσεις και πρότυπα. Οι γέφυρες του χτες με το σήμερα, οι μηχανισμοί που ετοίμασαν το έγκλημα και η κοινοτοπία του κακού, τα όρια και το βάρος της ατομικής ευθύνης. Αλλά μαζί και ο ρόλος του δασκάλου στη σημερινή συγκυρία. Η προσπάθεια να σταθούμε απέναντι σε κάθε άρνηση ή σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος. Η ανάγκη να δούμε με τα παιδιά αναστοχαστικά τη στάση των τοπικών κοινωνιών στη χώρα μας που σε πολλές περιπτώσεις άφησαν τους Εβραίους να πορευτούν προς το θάνατο ή ακόμα και κέρδισαν από τον αφανισμό του γείτονά τους. Αλλά να δούμε και τις ιστορίες διάσωσης, τις νίκες της ζωής πάνω στο θάνατο.

Μίλησαν οι:

Χρήστος Νάσιος, εκπαιδευτικός, δρ Θεολογίας, επιστημονικός συνεργάτης του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Βασιλική Σακκά, εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Βάσια Τσάμη, διδάσκουσα κοινωνιογλωσσολογίας το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τέλος, πήραν τον λόγο οι εκπαιδευτικοί Μαρία Φραγκουλάκη και Κατερίνα Προκοπίου.