17η Νοεμβρίου

Θεματικές: Φασισμός, Δημοκρατία, Δικτατορία, Ανθρώπινα Δικαιώματα
Μάθημα: Ελληνική Γλώσσα
Είδος Υλικού: Έντυπο