28η Οκτωβρίου 1940

Θεματικές: Φασισμός, Δημοκρατία, Ελευθερία, Εθνική ανεξαρτησία, Διακρίσεις - Διαφορετικότητα, Ισότητα - Αλληλεγγύη
Μάθημα: Ελληνική Γλώσσα
Είδος Υλικού: Έντυπο