Δικτατορία - Πολυτεχνείο

Θεματικές: Δικτατορία, Πολυτεχνείο, Φασισμός, Λογοκρισία, Χούντα, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αντικομουνισμός
Μάθημα: Ιστορία, Πολιτική Επιστήμη, Λογοτεχνία, Τέχνη
Είδος Υλικού: Έντυπο